Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ODPADU 2020

 
ODPAD LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
PAPÍR 7 4 4 + 31 28 26 23 21 18 15 13 10 8
SKLO 14 11 10 7 5 2 + 30 28 25 22 20 17 15
PLAST KAŽDÉ PONDĚLÍ V SUDÝ TÝDEN            


VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2020

ODVOZ ODPADU TRVALE ŽIJÍCÍ OSOBA 500,00 KČ
ODVOZ ODPADU REKREAČNÍ OBJEKT A NEMOVITOST NEOBÝVANÁ OSOBOU PŘIHLÁŠENOU K TRVALÉMU POBYTU 700,00 KČ
POPLATEK Z CHOVU PSŮ 200,00 KČ ZA PRVNÍHO AŽ TŘETÍHO PSA, ZA KAŽDÉ DALŠÍ CHOVANÉ ZVÍŘE 1 000,00 KČ


CENÍK STOČNÉHO PRO OBEC HORNÍ PĚNA - 1.3.2019 - 29.2.2020

Ceník stočného pro Obec Horní Pěna pro rok 2019

Ceník stočného byl Zastupitelstvem Obce Horní Pěna stanoven dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. (Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích))

 

  1. Bytový fond a rodinné domy Na jednu osobu bytu v rodinném domu se počítá 35 m3 za rok.

Rekreační chaty (chalupy). Na jeden rekreační objekt se spotřeba vypočítá jako spotřeba jedné osoby v rodinném domě, tj. 35 m3 za rok. II. Veřejné budovy, školy, provozovny, penziony, výrobny

Pro veřejné budovy, školy, provozovny, penziony, atd, je spotřeba shodná se spotřebou vody za rok a bude počítána dle podkladů dodaných firmou ČEVAK. V případě, že v uvedeném objektu současně žijí a objekt užívají soukromé osoby, bude spotřeba stanovena jako rozdíl mezi skutečnou spotřebou a spotřebou 35 m3 na jednu osobu (směrné číslo).

 

V obci Horní Pěna se jedná o tyto objekty:

čp

JMÉNO

Umístění OM

 
 
 

1

STEJSKAL VÍT

Horní Pěna 1

 

3

DVOŘÁK PETR

Horní Pěna 3

 

13

APLO S.R.O.

Horní Pěna 13

 

19

MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ PĚNA

Horní Pěna 19

 

27

HP27 S.R.O.

Horní Pěna 27

 

38

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Horní Pěna 38

 

51

DR.ALBRECHT TOMÁŠ

Horní Pěna 51

 

53

JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Horní Pěna 53

 

56

MOTO JEANS, S.R.O.

Horní Pěna 56

 

65

GANTNER PAVEL

Horní Pěna 65

 

77

LEHKÝ JAROSLAV

Horní Pěna 77

 

89

OBEC HORNÍ PĚNA (KULTURNÍ DŮM)

Horní Pěna 89

 

93

OBEC HORNÍ PĚNA (OBECNÍ ÚŘAD)

Horní Pěna 93

 

96

ČESKÁ POŠTA, S.P.

Horní Pěna 96

 

103

JIRA EVŽEN

Horní Pěna 103

 

144

HOCHMAN JIŘÍ

Horní Pěna 144

 

158

JANTAČ OLDŘICH

Horní Pěna 158

 

163

OBEC HORNÍ PĚNA

Horní Pěna 163

 

164

OBEC HORNÍ PĚNA

Horní Pěna 164

 

170

OBEC HORNÍ PĚNA

Horní Pěna 170

 

176

AUTOLAKY SERVIS S.R.O.

Horní Pěna 176

 

 

VÁCLAV ČEKAL

Horní Pěna, bez čp.

 

78E

JANTAČ OLDŘICH (AUTOSERVIS)

Horní Pěna, 78E

 

 

 

Cena stočného za 1 m3 odkanalizované vody je dle kalkulace pro rok 2018 stanovena na částku 73,37 vč. DPH 15%. Obec Horní Pěna poskytuje všem odběratelům slevu ve výši 29,37 Kč na 1 m3. Cena stočného bude tedy pro obyvatele stanovena po slevě na částku 44,00 Kč za 1m3.

Osoby žijící v bytech a rodinných domech a rekreační objekty, které neprovozují ubytování, budou tedy hradit částku 1 540,00 za 1 osobu a rok. Tuto částku mohou hradit čtvtletně ve čtyřech platbách po Kč 385,00 za 1 osobu, splatných ke konci každého čtvrtletí.

Vlastník nemovitosti, nebo pozemku, připojeného na kanalizaci, je odpovědný za řádnou a včasnou úhradu stočného.

Povinnost úhrady stočného se vztahuje i na fyzické osoby, které nemají v obci trvalý pobyt, ale nemovitost napojenou na kanalizaci prokazatelně trvale obývají.

 MOŽNOST ÚHRAD MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2019

OBEC HORNÍ PĚNA DÁVÁ PRO ROK 2019 OBČANŮM OPĚT MOŽNOST UHRADIT MÍSTNÍ POPLATKY BEZHOTOVOSTNĚ NA BĚŽNÝ ÚČET OBCE HORNÍ PĚNA. ČÍSLO BĚŽNÉHO ÚČTU OBCE JE 257796227/0300. DO POLOŽKY VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE, PROSÍM, ČÍSLO POPISNÉ. DO POLOŽKY PŘEDMĚT UVEĎTE JMÉNO, DRUH POPLATKU A POČET OSOB, ZA KTERÉ BUDE POPLATEK UHRAZEN.

DRUH POPLATKU VÝŠE POPLATKU PRO ROK 2018
POPLATEK ZA ODVOZ PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU ZA 1 OSOBU S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V OBCI HORNÍ PĚNA 450,00 KČ
POPLATEK ZA ODVOZ PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU ZA REKREAČNÍ OBJEKT 500,00 KČ
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU PRO PODNIKATELE 1 600,00 KČ
POPLATEK Z CHOVU PSŮ ZA JEDNO CHOVANÉ ZVÍŘE 200,00 KČ