Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Horní Pěna

Horní Pěna

Dvě části:                               Horní Pěna a místní část Malíkov nad Nežárkou

Počet obyvatel k 1.1.2015:        594

Výměra (ha):                          1482

Počet domů:                            168

Počet rekreačních objektů:           81

Počet zastupitelů:                         9

 

Obec Horní Pěna se rozkládá v údolí pod hrází 75 hektarového Pěněnského rybníka, jinak zvaného také Dřevo.
Přesné datum založení naší obce není známo, ovšem jedna z prvních písemných zmínek o obci sahá do roku 1354 a je velice pravděpodobné, že v tomto období se již mluví o poměrně velké obci s farou a kostelem. Původní osídlení obce bylo české. Své české jméno - původně Pína, později Pyenna, následně Pěnná, pak Pěná a nyní Pěna - prý obec dostala podle chuchvalců pěny, které se hojně tvořily na obcí protékajícím Pěněnském potoce. Latinské jméno obce - původní Pomerium a později Pomoerium. Německý název obce "Baumgarten" s sebou přinesli noví osídlenci z Německa, kteří přišli roku 1397 od města Baumgarten na řece Innu. Německý název obce, spolu s českým, byl používán až do roku 1945.
Nejstarší, dosud známá, písemná zmínka o farnosti je z roku 1359, kdy umírá farář Jindřich, později měla farnost až 16 obcí.
Dnes má farní obvod tyto obce: Horní Pěna, Dolní Pěna, Malíkov nad Nežárkou, Hrutkov, Kačlehy a Nová Ves.
Rychta "pienenská" získala v roce 1658 od Ferdinanda Viléma Slavaty rychtářskou pečeť, na níž je vyobrazen doleva otočený medvěd ve skoku, držící předními tlapami pravou polovinu štítu se třemi břevny. Z této pečeti vychází i dnešní podoba obecního znaku a praporu, který byl naší obci udělen předsedou Poslanecké sněmovny v červnu roku 2003.
Hlavní obživou tehdejších obyvatel bylo především zemědělství, později tkalcovství a také výroba cihel.
Na přelomu 19. a 20. století žilo v naší obci několik, na tehdejší dobu, pokrokově smýšlejících sedláků, a tak není náhodou, že v roce 1901 byla v Horní Pěně založena mlékárna, která zde fungovala  plných 75 let.
Roku 1918 byla Pěna osídlena z většiny německy mluvícím obyvatelstvem. V té době zde byly dva obchody, dva hostince, pošta, kampelička, četnická stanice, škola, mlékárna, klempíř, švec, hodinář a další větší hospodáři a drobní zemědělci.
V roce 1938, po podpisu Mnichovské dohody, připadla obec do oddělených Sudet a byla přičleněna k okresu Nová Bystřice, do říšské župy Niederdonau. Během 2. světové války muselo velké množství mužských obyvatel Horní Pěny narukovat a bezmála 30 z nich zahynulo na světových bojištích.

Horní Pěna byla osvobozena 9. května 1945 Rudou armádou. Následně, v průběhu měsíce května, byl ve dvou etapách proveden odsun původních obyvatel německé národnosti do Rakouska a ještě v témže roce na podzim byla větší část z nich podruhé, tentokrát však rakouskými úřady, odsunuta dále do Německa.
V obci zůstalo z původního obyvatelstva pouze 6 rodin. Téměř všechny domy byly nově osídleny.

V roce 1949 bylo v Horní Pěně založeno, jako jedno z prvních na jindřichohradecku, jednotné zemědělské družstvo, ve kterém našla zaměstnání většina obyvatel obce. Zemědělské družstvo v obci fungovalo až do 90.let 20.století, kdy zaniklo.

V současné době funguje v obci jeden penzion, tři hospody, obchod SD COOP Jednota J.Hradec, pobočka České pošty, obecní mateřská škola, truhlářství, několik pokrývačských firem, autoservisů ... .

Většina našich obyvatel v produktivním věku dojíždí za zaměstnáním mimo obec.

Obec je zřizovatelem dvou zásahových jednotek dobrovolných hasičů, a to v Horní Pěně a v Malíkově nad Nežárkou.

Spolky:  Dobrovolní hasiči, myslivci, divadelní soubor "Jirásek", fotbalisté, nohejbalisté.