Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Formuláře > Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

obecní úřad horní pěna

378 31  Horní Pěna 93

tel. 384 388 136

tel., fax 384 388 044

el.podatelna: posta@hornipena.cz

 

 

 

 

Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity a k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

dle vyhlášky obce Horní Pěna č. 2/2007 a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Adresa ubytovacího zařízení :

 

Vlastník ubytovacího zařízení nebo osoba, která má k tomuto ubytovacímu zařízení právo hospodaření :

 

Název právnické/jméno fyzické osoby

 

Sídlo/bydliště

 

IČ/RČ

 

Poplatek z ubytovací kapacity:

počet využitých lůžek/den

 

x Kč 2,00

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

počet využitých lůžek/den

 

x Kč 7,00

 

Poplatek celkem

 

 

Přiznání se podává za období __________________________________ . Prohlašuji,že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsem pravdivé a úplné.

 

V ___________________ dne ___________________

 

 

Podpis (razítko) _______________

 

 

Poplatek lze uhradit do pokladny Obce Horní Pěna nebo na účet u České spořitelny č. 0603152329/0800. Variabilní symbol 1345.

 

 

25. 3. Marián

Zítra: Emanuel

Nařízení č. 1/2013 (Tržní řád)

Tržní řád

NOVÉ POVINNOSTI PRO UBYTOVATELE

OZNÁMENÍ PRO UBYTOVATELE.doc

www.kraj-jihocesky.cz

 

 

VIDIMACE A LEGALIZACE

OD 1.1.2009 JE OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ PĚNA OPRÁVNĚN PROVÁDĚT OVĚŘENÉ KOPIE LISTIN A OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ.

 

CZECHPOINT

Obecní úřad v Horní Pěně je od 8.10.2008 oprávněn vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, výpisy z trestního rejstříku, ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku.

www.czechpoint.cz/web

 

Návštěvnost stránek

188299