Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 20. jednání zastupitelstva obce ze dne 7.4.2008

Zápis z 20. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 7.4.2008

 

Přítomni: 

RNDr. Hana Andrejchová

Josef Balga

Václav Čekal

ing. Karel Dušek

Jaroslav Kubát

ing. Eva Píšová

Vladimír Šaman

Hana Veselá

Rudolf Žáček

 

 

 

Program zasedání:

1)   Prodej podílových listů Sporoinvest

2)   Rozpočtové opatření č. 2/2008

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem.

 

Je hlasováno o programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

 

 

 

 

Program byl schválen všemi hlasy

 

 

 

1)   Vzhledem k nutnosti úhrady faktur za zpracování a přibližování dřeva po polomech je třeba prodat podílové listy Sporoinvest v celkové hodnotě Kč 350000,00. Zastupitelé hlasují o prodeji podílových listů Sporoinvest v celkové hodnotě Kč 350000,00

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej podílových listů Sporoinvest v celkové hodnotě Kč 350 000,00

 

 

 

2)   Rozpočtové opatření č. 2/2008 – příjem finančních prostředků z prodeje podílových listů Sporoinvest.

Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2008 – příjem finančních prostředků z prodeje podílových listů Sporoinvest. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2008 tvoří přílohu č. 1 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení rozpočtového opatření č. 2/2008

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí rozpočtového opatření č. 2/2008 dle předloženého návrhu – Kč 350 000,00 – financování +, Kč 300 000,00 výdaje, Kč 50 000,00 – pol. 8115.

 

 

.

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili:

RNDr. Hana Andrejchová

 

Josef Balga

 

Václav Čekal

 

ing. Karel Dušek

 

Jaroslav Kubát

 

ing. Eva Píšová

 

Vladimír Šaman

 

Hana Veselá

 

Rudolf Žáček

 

 

 

 

 

 

 

                                          ing. Karel Dušek

                                          starosta obce

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 8.1.2008

 

 

 

Bod č.1

Prodej podílových listů Sporoinvest

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Prodej podílových listů Sporoinvest v celkové hodnotě Kč 350 000,00

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

 

 

Bod č.2

Rozpočtové opatření č. 2/2008

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 2/2008 dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

Přílohy

 

  1. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2008

 

 

Souhlas s usnesením:

 

RNDr. Hana Andrejchová

 

Josef Balga

 

Václav Čekal

 

ing. Karel Dušek

 

Jaroslav Kubát

 

ing. Eva Píšová

 

Vladimír Šaman

 

Hana Veselá

 

Rudolf Žáček

 

 

 

 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hornipena.cz

Registrujte se zde

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Nařízení č. 1/2013 (Tržní řád)

Tržní řád

NOVÉ POVINNOSTI PRO UBYTOVATELE

OZNÁMENÍ PRO UBYTOVATELE.doc

www.kraj-jihocesky.cz

 

Předpověď počasí - IDNES

http://pocasi.idnes.cz/?t=img_s

VIDIMACE A LEGALIZACE

OD 1.1.2009 JE OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ PĚNA OPRÁVNĚN PROVÁDĚT OVĚŘENÉ KOPIE LISTIN A OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ.

 

CZECHPOINT

Obecní úřad v Horní Pěně je od 8.10.2008 oprávněn vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, výpisy z trestního rejstříku, ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku.

www.czechpoint.cz/web

 

Návštěvnost stránek

177600