Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech-Point

Czech-Point

Czech POINT
neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je
asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat
všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních
registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Již
nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy
z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a
z rejstříku trestů.

Ceník:

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100 Kč

50 Kč

Živnostenský rejstřík

100 Kč

50 Kč

Katastr nemovitostí

100 Kč

50 Kč

Rejstřík trestů

100 Kč

0 Kč

 

Jaké doklady je nutno při žádostech předložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je nutno podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.