Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 21. jednání zastupitelstva obce ze dne 14.4.2008

Zápis z 21. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 14.4.2008

 

Přítomni:  RNDr. Andrejchová Hana, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, , Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga, Čekal Václav

 

Omluveni: Šaman Vladimír,

 

Program zasedání:

1)      Základní škola – výmaz z rejstříku škol u MŠMT

2)      Změna názvu příspěvkové organizace

 

 

1)     Výmaz Základní školy z rejstříku škol u MŠMT České republiky

Zastupitelstvo obce Horní Pěna bylo seznámeno s průběhem veřejné schůze, konané dne 12.4.2008, týkající se nedostatku žáků v Základní škole Horní Pěna. Vzhledem k nedostatečnému počtu žáků hlasuje zastupitelstvo obce o podání žádosti o výmaz Základní školy Horní Pěna z rejstříku škol na MŠMT České republiky k 31.8.2008 a zrušení Základní školy Horní Pěna k témuž datu.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Vzhledem k nedostatečnému počtu žáků schvaluje zastupitelstvo obce podání žádosti o výmaz Základní školy Horní Pěna z rejstříku škol na MŠMT České republiky k 31.8.2008 a zrušení Základní školy Horní Pěna k témuž datu.

 

 

2)     Změna názvu příspěvkové organizace, zřízené obcí

Na základě výmazu Základní školy Horní Pěna z rejstříku škol u MŠMT ČR zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností změnit název příspěvkové organizace. Zastupitelstvo hlasuje o změně názvu příspěvkové organizace z Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna na název Mateřská škola Horní Pěna.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace z Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna na název Mateřská škola Horní Pěna.

 

 

Zápis ověřili:

 

RNDr. Hana Andrejchová

 

Josef Balga

 

Václav Čekal

 

ing. Karel Dušek

 

Jaroslav Kubát

 

ing. Eva Píšová

 

Hana Veselá

 

Rudolf Žáček

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 14.4.2008

 

 

 

Bod č. 1

Výmaz Základní školy z rejstříku škol a zrušení Základní školy

Zastupitelstvo schvaluje:

Vzhledem k nedostatečnému počtu žáků schvaluje zastupitelstvo obce podání žádosti o výmaz Základní školy Horní Pěna z rejstříku škol na MŠMT České republiky k 31.8.2008 a zrušení Základní školy Horní Pěna k témuž datu.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

Zastupitelstvo ukládá:

Hospodářce obce požádat na MŠMT o výmaz Základní školy HorníPěna z rejstříku škol u MŠMT ČF k 31.8.2008

 

 

Bod č. 2

Změna názvu rozpočtové organizace

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace z Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna na název Mateřská škola Horní Pěna.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

 

Zápis ověřili:

 

RNDr. Hana Andrejchová

 

Josef Balga

 

Václav Čekal

 

ing. Karel Dušek

 

Jaroslav Kubát

 

ing. Eva Píšová

 

Hana Veselá

 

Rudolf Žáček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hornipena.cz

Registrujte se zde

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Nařízení č. 1/2013 (Tržní řád)

Tržní řád

NOVÉ POVINNOSTI PRO UBYTOVATELE

OZNÁMENÍ PRO UBYTOVATELE.doc

www.kraj-jihocesky.cz

 

Předpověď počasí - IDNES

http://pocasi.idnes.cz/?t=img_s

VIDIMACE A LEGALIZACE

OD 1.1.2009 JE OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ PĚNA OPRÁVNĚN PROVÁDĚT OVĚŘENÉ KOPIE LISTIN A OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ.

 

CZECHPOINT

Obecní úřad v Horní Pěně je od 8.10.2008 oprávněn vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, výpisy z trestního rejstříku, ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku.

www.czechpoint.cz/web

 

Návštěvnost stránek

177600