Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > POŘIZOVÁNÍ 2. ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PĚNA

POŘIZOVÁNÍ 2. ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PĚNADatum konání:
3.4.2023
Datum ukončení:
30.4.2023

INFORMACE OBČANŮM HORNÍ PĚNA

 

Územní plán Horní Pěna (dále jen „ÚP“) je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v tehdy platném znění (dále jen „stavební zákon“). ÚP vydalo Zastupitelstvo obce Horní Pěna formou opatření obecné povahy, nabytí účinnosti 21.10.2014. K tomuto ÚP byla pořízena Změna č. 1 s nabytím účinnosti 16.11.2017. Závaznou dokumentací pro rozhodování v území je právní stav Územního plánu Horní Pěna po vydání Změny č. 1.

Podle požadavků stavebního zákona je pořizovatel povinen každé čtyři roky zpracovat zprávu o uplatňování územního plánu a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení. Tato zpráva hodnotí využití ÚP za sledované období a na základě požadavků uvedených ve zprávě může být zpracován návrh na změnu ÚP nebo nový ÚP.          

V současné době je zahájeno pořizování 2. zprávy o uplatňování (dále jen „zpráva“).

Nad rámec zákonných povinností je možnost do 30.4.2023 uplatňovat písemné požadavky na změnu územního plánu, které budou zahrnuty do pokynů pro vypracování Změny č. 2 v rámci zprávy. Poté bude ještě možné uplatnit dílčí podněty v rámci zákonem stanovené lhůty v termínu zveřejnění návrhu zprávy. Zveřejnění zprávy bude oznámeno veřejnou vyhláškou. Po termínu zveřejnění zprávy již nebude možné další nové podněty do Změny č. 2 uplatňovat. Požadavky lze uplatnit na Obecním úřadě Horní Pěna nebo u pořizovatelky na MěÚ J. Hradec.

Kontakty:

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování a pořizování zprávy a nebo dotazy týkající se ÚP, obraťte se na pořizovatelku – Bc. Veronika Jirsová, MěÚ Jindřichův Hradec, Janderova 147/II, kancelář č. 104, tel. 384 351 251, e-mail: jirsova@jh.cz