Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Hledáme nové zaměstnance

Datum konání: 2. 1. 2023

Obec Horní Pěna, hledá zaměstnance na plný úvazek na pozici řidič traktoru, obsluha mechanizace,
údržbářské práce v obci,
práce v obecních lesích a pri údržbě obce,
drobné řemeslné opravy.

Žádosti spolu s životopisem prosím zasílejte na ou@hornipena.czOznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 1. 6. 2023

Z důvodu plánovaných prací na zařízeních distribuční soustavy bude dne 1.6.2023 přerušena dodávka elektrické energie v celé místní části Malíkov nad Nežárkou, a to od 7:30 do 19:30 hodin.POŘIZOVÁNÍ 2. ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PĚNA

Datum konání: 3. 4. 2023 - 30. 4. 2023

INFORMACE OBČANŮM HORNÍ PĚNA

 

Územní plán Horní Pěna (dále jen „ÚP“) je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v tehdy platném znění (dále jen „stavební zákon“). ÚP vydalo Zastupitelstvo obce Horní Pěna formou opatření obecné povahy, nabytí účinnosti 21.10.2014. K tomuto ÚP byla pořízena Změna č. 1 s nabytím účinnosti 16.11.2017. Závaznou dokumentací pro rozhodování v území je právní stav Územního plánu Horní Pěna po vydání Změny č. 1.

Podle požadavků stavebního zákona je pořizovatel povinen každé čtyři roky zpracovat zprávu o uplatňování územního plánu a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení. Tato zpráva hodnotí využití ÚP za sledované období a na základě požadavků uvedených ve zprávě může být zpracován návrh na změnu ÚP nebo nový ÚP.          

V současné době je zahájeno pořizování 2. zprávy o uplatňování (dále jen „zpráva“).

Nad rámec zákonných povinností je možnost do 30.4.2023 uplatňovat písemné požadavky na změnu územního plánu, které budou zahrnuty do pokynů pro vypracování Změny č. 2 v rámci zprávy. Poté bude ještě možné uplatnit dílčí podněty v rámci zákonem stanovené lhůty v termínu zveřejnění návrhu zprávy. Zveřejnění zprávy bude oznámeno veřejnou vyhláškou. Po termínu zveřejnění zprávy již nebude možné další nové podněty do Změny č. 2 uplatňovat. Požadavky lze uplatnit na Obecním úřadě Horní Pěna nebo u pořizovatelky na MěÚ J. Hradec.

Kontakty:

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování a pořizování zprávy a nebo dotazy týkající se ÚP, obraťte se na pořizovatelku – Bc. Veronika Jirsová, MěÚ Jindřichův Hradec, Janderova 147/II, kancelář č. 104, tel. 384 351 251, e-mail: jirsova@jh.cz

 

 CENA STOČNÉHO PRO OBDOBÍ 3/2023 - 2/2024

Datum konání: 1. 3. 2023 - 29. 2. 2024

CENA STOČNÉHO PRO OBDOBÍ 3/2023 - 2/2024 PRO OBEC HORNÍ PĚNU BYLA USNESENÍM ZASTUPITELSTVA Č. 5/3 ZE DNE 28.2.2023 STANOVENA NA 50,00 KČ NA 1 M3.OBEC HORNÍ PĚNA JE ZAPOJENA DO DOTAČNÍHO PROGRAMU "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II"

Datum konání: 1. 1. 2023

OBEC HORNÍ PĚNA JE ZAPOJENA DO DOTAČNÍHO PROGRAMU "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II"

JIHOČ.pngODVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU V ROCE 2023

Datum konání: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLASTY KAŽDÉ PONDĚLÍ V LICHÝ TÝDEN
SKLO 3+31 28 28 25 23 20 18 18 12 10 7 5
PAPÍR 10 7 7 4 2+30 27 25 22 19 17 14 12


Nové vybavení sběrného dvora

Datum konání: 1. 12. 2022

S radostí oznamujeme, že se podařilo dovybavit sběrný dvůr lisem na odpad a novými kontejnery.

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky_kraj[1].jpgDOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU - ZMĚNA TERMÍNŮ

Datum konání: 24. 10. 2022

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU TERMÍNŮ PŘI DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ. OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT BUDE K NAHLÉDNUTÍ VE DNECH 24.11.2022 A 7.12.2022.CENA STOČNÉHO PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ 3/2022 - 2/2023

Datum konání: 1. 3. 2022

USNESENÍM ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ PĚNA Č. 31/3 ZE DNE 15.2.2022 BYLA CENA STOČNÉHO PRO OBDOBÍ 03/2022 - 02/2023 STANOVENA NA 40,00 KČ ZA 1 M3. HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU 2022

Datum konání: 1. 1. 2022

 
 

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

PLAST

každé pondělí v lichý týden

PAPÍR

4

1

1+29

26

24

21

19

16

13

11

8

6

SKLO

11

8

8

5

3+31

28

26

23

20

18

15

13Novější 1