Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1

NÁRAZOVÁ ODORIZACE PLYNU

Datum konání: 20. 11. 2023 - 24. 11. 2023

VE DNECH 20. - 24.11. 2023 BUDE V JIHOČESKÉM KRAJI A V OKRESE PELHŘIMOV PROBÍHAT NÁRAZOVÁ ODORZIZACE PLYNU. dODÁVKU TO NIJAK NEOMEZÍ, JEN, PROSÍM, POČÍTEJTE SE ZVÝŠENÝM ZÁPACHEM PLYNU. ODORIZACE POMŮŽE ODHALIT I TY NEJMENŠÍ NETĚSNOSTI V PLYNOVÝCH ROZVODECH. TÍM BUDE ZAJIŠTĚNA VĚTŠÍ BEZPEČNOST V DISTRIBUČNÍ SÍTI PLYNU.

KDYKOLI BUDETE MÍT POCIT, ŽE CÍTÍTE ZÁPACH PLYNU, IHNED VOLEJTE POHOTOVOSTNÍ LINKU PLYN 1239.

2023 - EGD_Odorizace_A5_2023_náhled.pdfHARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU 2024

Datum konání: 15. 11. 2023 - 31. 12. 2024

HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU 2024
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLAST KAŽDÉ PONDĚLÍ V LICHÝ TÝDEN
SKLO 9 6 5 2+30 28 25 23 20 17 15 12 10
PAPÍR 2+30 27 26 23 21 18 16 13 10 8 5 3


POŘIZOVÁNÍ 2. ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PĚNA

Datum konání: 3. 4. 2023 - 30. 4. 2023

INFORMACE OBČANŮM HORNÍ PĚNA

 

Územní plán Horní Pěna (dále jen „ÚP“) je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v tehdy platném znění (dále jen „stavební zákon“). ÚP vydalo Zastupitelstvo obce Horní Pěna formou opatření obecné povahy, nabytí účinnosti 21.10.2014. K tomuto ÚP byla pořízena Změna č. 1 s nabytím účinnosti 16.11.2017. Závaznou dokumentací pro rozhodování v území je právní stav Územního plánu Horní Pěna po vydání Změny č. 1.

Podle požadavků stavebního zákona je pořizovatel povinen každé čtyři roky zpracovat zprávu o uplatňování územního plánu a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení. Tato zpráva hodnotí využití ÚP za sledované období a na základě požadavků uvedených ve zprávě může být zpracován návrh na změnu ÚP nebo nový ÚP.          

V současné době je zahájeno pořizování 2. zprávy o uplatňování (dále jen „zpráva“).

Nad rámec zákonných povinností je možnost do 30.4.2023 uplatňovat písemné požadavky na změnu územního plánu, které budou zahrnuty do pokynů pro vypracování Změny č. 2 v rámci zprávy. Poté bude ještě možné uplatnit dílčí podněty v rámci zákonem stanovené lhůty v termínu zveřejnění návrhu zprávy. Zveřejnění zprávy bude oznámeno veřejnou vyhláškou. Po termínu zveřejnění zprávy již nebude možné další nové podněty do Změny č. 2 uplatňovat. Požadavky lze uplatnit na Obecním úřadě Horní Pěna nebo u pořizovatelky na MěÚ J. Hradec.

Kontakty:

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování a pořizování zprávy a nebo dotazy týkající se ÚP, obraťte se na pořizovatelku – Bc. Veronika Jirsová, MěÚ Jindřichův Hradec, Janderova 147/II, kancelář č. 104, tel. 384 351 251, e-mail: jirsova@jh.cz

 

 CENA STOČNÉHO PRO OBDOBÍ 3/2023 - 2/2024

Datum konání: 1. 3. 2023 - 29. 2. 2024

CENA STOČNÉHO PRO OBDOBÍ 3/2023 - 2/2024 PRO OBEC HORNÍ PĚNU BYLA USNESENÍM ZASTUPITELSTVA Č. 5/3 ZE DNE 28.2.2023 STANOVENA NA 50,00 KČ NA 1 M3.Hledáme nové zaměstnance

Datum konání: 2. 1. 2023

Obec Horní Pěna, hledá zaměstnance na plný úvazek na pozici řidič traktoru, obsluha mechanizace,
údržbářské práce v obci,
práce v obecních lesích a pri údržbě obce,
drobné řemeslné opravy.

Žádosti spolu s životopisem prosím zasílejte na ou@hornipena.czPodpora obce ze strany Jihočeského kraje

Datum konání: 1. 1. 2023

OBEC HORNÍ PĚNA JE ZAPOJENA DO DOTAČNÍHO PROGRAMU "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II"

JIHOČ.png

 

Jihočeský kraj_logo

Jihočeský kraj schválil  obci Horní Pěna  ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací :

Rok 2021:

Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů ve výši 630 000,- Kč.

 

Obec Horní Pěna tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedené akce.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)ODVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU V ROCE 2023

Datum konání: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLASTY KAŽDÉ PONDĚLÍ V LICHÝ TÝDEN
SKLO 3+31 28 28 25 23 20 18 18 12 10 7 5
PAPÍR 10 7 7 4 2+30 27 25 22 19 17 14 12


Nové vybavení sběrného dvora

Datum konání: 1. 12. 2022

S radostí oznamujeme, že se podařilo dovybavit sběrný dvůr lisem na odpad a novými kontejnery.

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky_kraj[1].jpgNová zelená úsporám

Datum konání: 1. 12. 2021

Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro
obytné domy
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco
zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro pro rodinné
domy, ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou využívány
k trvalému bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká nabídka
dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, výstavby nových
domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci
solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelené
střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobil nebo
výsadbu stromů v okolí bytových domů.
Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o
dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní zdroj
vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má
nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz
těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.
U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají
motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus v řádech
desítek tisíc u rodinných domů.
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025. Jednou
z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to jednoduchým
nahráním dokumentů přes informační systém.
V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České Budějovice
(www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických
specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

 

2021 - Článek do zpravodajů (Nová NZU říjen 2021).pdfINFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU

NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE - akce 2022.pdfNovější 1