Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Datum konání: 10. 9. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 10.9.2020 od 7:30 do 17:30 v obci Horní Pěna, v části obce od č.p. 44 a 174 směrem na Dolní Pěnu včetně Zooparku Na Hrádečku a č.p. 52 a č.p. 54 za potokem.Obec zřizuje po dobu nouzového stavu kontaktní bod a službu pořízení nákupu

Datum konání: 1. 5. 2020

Obec zřizuje po dobu nouzového stavu kontaktní bod a službu pořízení nákupu a vyzvednutí léků pro občany obce zařazené v karanténě, nebo osoby, které si nejsou schopny samy nakoupit základní potraviny. Tímto bodem je Obecní úřad v Horní Pěně.
Rovněž tak pokud někdo nebude mít z důvodu hospitalizace či karantény reálnou možnost starat se o svá zvířata je nutno toto ohlásit Obecnímu úřadu.

V případě potřeby volejte na čísla 602 470 576 nebo 602 601 829 nebo pište na adresy: starosta@hornipena.cz nebo mistostarosta@hornipena.cz

V rámci krizové komunikace se obec zapojuje do systému mobilní rozhlas. Důrazně doporučujeme se zaregistrovat ke službě na adrese:

hornipena.mobilnirozhlas.cz

Z nařízení vlády se dále mění úřední hodiny OÚ. Otevřeno pro veřejnost bude pouze Pondělí a Středa od 16:00 do 19:00.
Preferujte elektronickou cestu před osobním jednáním.VLÁDA SCHVÁLILA LIBERAČNÍ DAŇOVÝ BALÍČEK

Datum konání: 16. 3. 2020

 

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Přesné technické parametry liberačního balíčku budou v pondělí 16. března zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

Pro lepší orientaci bude na webu Finanční správy zveřejněn návod pro poplatníky, který co nejsrozumitelněji stanoví, jak mohou postupovat. K individuálnímu informování veřejnosti budou od úterý 17. března vyčleněny kapacity dosavadní infolinky pro metodické dotazy k EET, tel. 225 092 392, v provozu pondělí-pátek 9-17 hod.

Základní opatření, které budou v pondělí vydanými pokyny realizovány:

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
  • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.
  • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude provedena úprava pokynu tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
  • Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července.
  • Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.


OTEVÍRACÍ DOBA KANCELÁŘE OBECNÍHO ÚŘADU HORNÍ PĚNA

Datum konání: 16. 3. 2020

S PLATNOSTÍ OD 16.3.2020 SE OTVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU HORNÍ PĚNA PRO VEŘEJNOST MĚNÍ TAKTO:

 
DEN OTVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ 16:00 - 19:00
ÚTERÝ ---
STŘEDA 16:00 - 19:00
ČTVRTEK ---
PÁTEK ---


Informace k provozu Mateřské školy Horní Pěna

Datum konání: 10. 3. 2020

Informace k provozu Mateřské školy Horní Pěna
 
V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k uzavření
škol (platící od 11.3. 2020) bychom chtěli poskytnout aktuální informaci
k provozu naší mateřské školky:
 
Mateřská škola v Horní Pěně je prozatím v provozu, situace se však mění každým dnem, je tedy možné, že příslušná ministerstva upraví svým mimořádným nařízením i provoz mateřských škol.
Je nutno sledovat naše webové stránky, popř. stránky příslušných ministerstev a institucí.
Mimořádné nařízení se mateřských škol zatím netýká, provoz není zatím omezen ani přerušen, avšak riziko spojené s šířením nového typu koronaviru je velmi těžko odhadnutelné.
Prosíme tedy Vás rodiče, ať sami zvážíte, zda své děti do školky pošlete.
 
Děkujeme za pochopení a Vaší spolupráci.


Oznámení - nabídka pracovního místa

 

Oznámení

 

     

Obec Horní Pěna přijme s platností od 1.11.2020 pracovnici místní pošty na částečný pracovní úvazek 20 hodin týdně.

 

 

      Vaše nabídky zasílejte na adresu:

 

      Obec Horní Pěna

      Horní Pěna 93

      378 31  Horní Pěna

 

 Folklórní soubor Javor - pozvánka

Vážení občané, 

Folklórní soubor Javor, který bude vystupovat i na našich Michalských slavnostech si Vás dovoluje pozvat na Folklorní festival u zlaté stoky ve dnech 28. a 29. srpna.

soubor_javor_plakat.jpgKONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA A PLYN - pouze pro zájemce

Kontroly kotlů - 8.7.2020 - 9.7.2020.pdf

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA
TUHÁ PALIVA A PLYN
PROBĚHNE V OBCI VE DNECH
8.7.2020 - 9.7.2020
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH a
dopravy
Roční servisní prohlídka kotle na plyn - 1690 Kč včetně
DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a
dopravy
Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
(PO - PÁ 8:00 - 16:30)
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz .NAŘÍZENÍ HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE

PŘIKLÁDÁME NAŘÍZENÍ HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE, TÝKAJÍCÍ SE REGULAČNÍCH OMEZENÍ V HROMADNÉ DOPRAVĚ.

 

NAŘÍZENÍ HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJEKrizové opatření vlády - povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest a další

Vláda usnesením 106 ze dne 18.3.2020 ukládá s platností od 19.3.2020 0:00 hodin

následující povinnosti:

I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března
2020 č. 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),
b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),
d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)
se na tyto osoby nevztahují;
III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech
dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);
IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice
provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního
onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

a dále usnesením 108 zakazuje s platností od 19.3.2020 0:00 hodin všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů
a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Celé znění naleznete zde:

Usnesení vlády ze dne 18.3.2020

 Novější 1