Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Řešení životních situací > Civilní ochrana obyvatelstva

Podrobné informace získáte na:
www.HZSCR.CZ záložka OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Výstražné signály prvků varování obyvatelstva:

 V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, §7, odst. 2, písm. f) dochází z rozhodnutí ministra vnitra Stanislava Grosse s platností od 1. listopadu 2001 ke zrušení dosavadních varovných signálů Civilní ochrany KATASTROFA, VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY vyhlašovaných prostřednictvím sirén. V souvislosti s tím se zavádí na území celé České republiky pouze jeden varovný signál pro varování obyvatelstva pro případ hrozby nebo vzniku mimořádné události a tím je:

 "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" 

 Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován 3x za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Důvodem zavedení jednoho varovného signálu je fakt, že jejich současný počet a rozdílný význam pro chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu byly pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné.

Pokud jde o dosud vyhlašovaný signál "Požární poplach", tak ten zůstává nadále v platnosti, slouží však jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo.

Signál "Požární poplach" je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty, to znamená (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón), nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“, také po dobu 1 minuty.

     Pro zkoušku sirén se používá tzv. "Zkušební tón". Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

Co dělat, když zazní siréna:

Uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

-          Okamžitě se ukryjte. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

-          Zavřete dveře a okna. Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

-          Zapněte rádio nebo televizi. Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajských hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

-          Ověřte si, zda lidé ve vašem okolí slyšeli signál a byli varováni.

-          V případě potřeby si připravte prostředky improvizované osobní ochrany.

-          K ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku přiloženou na nos a ústa. Hlavu chraňte čepicí či šálou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a pokrývka hlavy chránila i čelo, uši a krk. Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte páskou. Tělo chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto oděvy je nutné utěsnit u krku, rukávů a nohavic. Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjte gumovými nebo koženými rukavicemi.

-          Připravte si evakuační zavazadlo.

-          Jako evakuační zavazadlo poslouží třeba batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte jménem a adresou.

 Co má evakuační zavazadlo obsahovat ?

-          Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. Hygienické potřeby, jídelní misku a příbor, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, léky, svítilnu, náhradní oblečení a obuv, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, zápalky a šití.

 Účel varování:

Zabezpečení včasného varování a vyrozumění je jedním ze základních předpokladů pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci opatření, směřujících k bezprostřední ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.

Poskytování informací o hrozícím či nastalém nebezpečí představuje souhrn technických a organizačních opatření pro varování obyvatelstva před hrozícím nebo již vzniklém nebezpečí v důsledku mimořádných událostí nebo krizové situace a pro vyrozumění orgánů a organizací, podílejících se na řešení těchto situací.

 Způsob varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpečí:

Obyvatelstvo je o možném vzniku mimořádné události varováno všemi dostupnými prostředky.

Základ tvoří systém dálkově ovládaných sirén - "Jednotný systém vyrozumění a varování" a hromadné sdělovací prostředky.

Varování prostřednictvím sirén se provádí jednotným varovným signálem "Všeobecná výstraha".

Varování sirénami je doplněno poskytnutím verbálních tísňových informací občanům, zpravidla s využitím sirén, které jsou vybaveny modulem pro vysílání mluvených informací (elektronické sirény) a prostřednictvím sdělovacích prostředků.