Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Řešení životních situací > Návody pro řešení životních situací > Katalog práv pacienta

Katalog práv českého pacienta:

 

Český pacient má právo:

 

 • na příjemné a ohleduplné chování zdravotníků
 • na soukromí při ošetřování i léčbě
 • na odmítnutí přítomnosti lidí, kteří se přímo neúčastní léčby (studenti, stážisti)
 • na všechny důležité informace, které se týkají jeho zdravotního stavu
 • určit okruh lidí, kterým může lékař sdělit informace o jeho zdravotním stavu
 • na to, aby zdravotníci zachovávali o jeho zdravotním stavu mlčenlivost. Zbavit mlčenlivosti je může buď on nebo soud
 • nahlížet do své zdravotní karty a dělat si z ní výpisy nebo kopie. Může kdykoli komukoli povolit nebo odmítnout přístup ke své zdravotnické dokumentaci. Po jeho případném úmrtí mají k jeho zdravotnické dokumentaci automatický přístup jeho nejbližší příbuzní
 • na to, aby mu žádný výkon nebo vyšetření lékař neprováděl bez předchozího souhlasu
 • vyšetření či lékařský zákrok odmítnout, kdykoli odejít na vlastní žádost z nemocnice. Pacienti s infekčními chorobami, jako je tuberkulóza, kapavka, žloutenka nebo břišní tyfus ale právo odmítnout léčení nesmí. Odmítnout léčení nesmí ani pacienti, kterým ho nařídil soud
 • na to, aby mu bez jeho souhlasu zdravotník neodebíral krev, krevní plazmu, ani orgány k transplantaci. bez souhlasu nesmí lékař provést například ani sterilizaci nebo provádět na pacientovi lékařské výzkumy
 • vybrat si lékaře nebo nemocnici, kde se chce léčit, pokud jeho pojišťovna má s nimi podepsanou smlouvu. Pokud není akutně ohrožen na zdraví nebo životě, mohou jej lékař i nemocnice odmítnout, pokud už mají v kartotéce „plno“ nebo pokud je pacient příliš vzdálen na to, aby u něj lékař mohl vykonávat návštěvní službu. Žádná nemocnice, lékař nebo jiné zdravotnické zařízení ale nemohou pacienta odmítnout proto, že „nepatří do jejich spádového obvodu“
 • na to, aby k němu záchranná služba v akutních případech dojela do 15 minut
 • na bezodkladné ošetření v případě, že potřebuje neodkladnou zdravotní péči, nebo je dokonce v ohrožení života. A to i v případě, že by zdravotnické zařízení nemělo smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou. Akutně nemocní pacienti před vyšetřením u specialisty nebo ve špičkové nemocnici nepotřebují žádné doporučení praktického či jiného lékaře.
 • na to, aby mu jeho praktický lékař doporučil, kde najde kvalitní specialisty na jednotlivé lékařské obory, jako je třeba chirurgie, kardiologie, interna nebo neurochirurgie.
 • svobodně si vybral zdravotní pojišťovnu. Může ji ale změnit jenom jednou za rok, vždycky na začátku nového čtvrtletí
 • na převoz domů sanitkou, a to v případě, že se nemůže dopravit veřejnou dopravou nebo jiným dopravním prostředkem
 • na to, aby měl v každé ze zhruba 300 základních lékových skupin jeden lék bez doplatku
 • na to, aby neplatil zdravotní pojištění v Česku v případě, že je víc než půl roku v zahraničí a platí si tam zdravotní pojištění. Pojišťovně ale musí fakt, že má zdravotní pojištění v zahraničí, písemně oznámit.
 • na to, aby lékař ani nemocnice od něj nechtěli hotové peníze za výkony a vyšetření, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • na to, aby jeho tělo v případě úmrtí lékaři použili pro léčebné účely jen tehdy, pokud s tím pacient ještě za svého života prokazatelně souhlasil. Jinak může použití těla pro lékařské účely odsouhlasit jeho nejbližší příbuzný
 • v případě, že není schopný se o sebe sám postarat; být ze zdravotnického zařízení propuštěný až po předchozím včasném vyrozumění člena rodiny nebo osoby, která je schopná se o něj postarat. Pokud pacient nikoho takového nemá, musí vyřešit návaznost další zdravotní péče zdravotnické zařízení spolu s městským úřadem.

 

Další práva pacientů:

 • Dospělí pacienti mají nárok u svého praktického lékaře na jednu preventivní prohlídku během dvou let. U zubaře mají právo na jednu preventivní prohlídku ročně, děti do 18 let  mají právo na dvě prohlídky ročně.

 

 • Děti v prvním roce života mají právo na devět bezplatných preventivních prohlídek, z toho minimálně šestkrát v prvním půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, dále v 18 letech, ve třech letech a poté jednou za dva roky.

 

 • Ženy mají od ukončení základní školy a dál počínaje 15. rokem nárok na jednu gynekologickou prohlídku ročně

 

 • Rodiče dětí do 6 let mají právo na bezplatný pobyt v nemocnici se svým dítětem. Rodiče dětí do 6 let, které se mučí léčit v lázních nebo dětských léčebnách, mají právo být tam určitou dobu bezplatně s nimi. Pojišťovna jim zaplatí pobyt minimálně na dobu zaškolování dítěte v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte. Pokud je jejich přítomnost kvůli zdravotnímu stavu dítěte nutná po celou dobu léčení, mají právo na zaplacení celého pobytu.

 

 

 

 

 

Zdroj: Hospodářské noviny ze dne 29.10.2007, str. 5