Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákonné předpisy obce > Obecně závazná vyhláška č. 5/207 - o zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů v obci Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou

Obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna

č. 5/2007

 

o zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů v obci Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou

 

            Zastupitelstvo obce Horní Pěna na svém zasedání dne 4.12.2007 usnesením č. 4/15, na základě ustanovení § 50, odst.3, písm. a) a b) zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

1)      Tato vyhláška vydává zákaz spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW

2)      Tato vyhláška stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních na území obce Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou.

 

 

                                                            Čl. 2

Zakázané druhy paliv

 

1)     V malých spalovacích zdrojích znečišťování se zakazuje spalování méně kvalitního paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší1). Jedná se o následující druhy paliv:

a)      hnědé uhlí energetické

b)      lignit

c)      uhelné kaly

d)      proplástky (uhlí s vysokým obsahem hlušiny)

 

Jako palivo dále nelze používat materiály, jejichž likvidace podléhá ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

Stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů

 

1)      V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem zařízení, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami2).

2)      Při spalování suchých rostlinných materiálů je nutno přihlížet ke stavu ovzduší, aby nedocházelo k obtěžování dalších občanů kouřem.

3)      Zakazuje se spalování rostlinných materiálů:

a)      v mokrém stavu

b)      za mlhy

c)      za inverze

d)      v noční době

 

Čl. 4

Sankce

 

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů3), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

 

 

Čl. 5

Účinnost

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2008.

 

 

 

 

 

Jaroslav Kubát                                                   Ing. Karel Dušek

 místostarosta                                                            starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 5.12.2007

 

Sejmuto: 7.1.2008

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

1) Příloha č.11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve

znění pozdějších předpisů.

2) §3 odst.5 zák.č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

3) § 40, odst. 4, odst. 8, odst. 10    zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.