Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 20. jednání zastupitelstva obce ze dne 7.4.2008

Zápis z 20. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 7.4.2008

 

Přítomni: 

RNDr. Hana Andrejchová

Josef Balga

Václav Čekal

ing. Karel Dušek

Jaroslav Kubát

ing. Eva Píšová

Vladimír Šaman

Hana Veselá

Rudolf Žáček

 

 

 

Program zasedání:

1)   Prodej podílových listů Sporoinvest

2)   Rozpočtové opatření č. 2/2008

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem.

 

Je hlasováno o programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

 

 

 

 

Program byl schválen všemi hlasy

 

 

 

1)   Vzhledem k nutnosti úhrady faktur za zpracování a přibližování dřeva po polomech je třeba prodat podílové listy Sporoinvest v celkové hodnotě Kč 350000,00. Zastupitelé hlasují o prodeji podílových listů Sporoinvest v celkové hodnotě Kč 350000,00

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej podílových listů Sporoinvest v celkové hodnotě Kč 350 000,00

 

 

 

2)   Rozpočtové opatření č. 2/2008 – příjem finančních prostředků z prodeje podílových listů Sporoinvest.

Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2008 – příjem finančních prostředků z prodeje podílových listů Sporoinvest. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2008 tvoří přílohu č. 1 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení rozpočtového opatření č. 2/2008

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí rozpočtového opatření č. 2/2008 dle předloženého návrhu – Kč 350 000,00 – financování +, Kč 300 000,00 výdaje, Kč 50 000,00 – pol. 8115.

 

 

.

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili:

RNDr. Hana Andrejchová

 

Josef Balga

 

Václav Čekal

 

ing. Karel Dušek

 

Jaroslav Kubát

 

ing. Eva Píšová

 

Vladimír Šaman

 

Hana Veselá

 

Rudolf Žáček

 

 

 

 

 

 

 

                                          ing. Karel Dušek

                                          starosta obce

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 8.1.2008

 

 

 

Bod č.1

Prodej podílových listů Sporoinvest

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Prodej podílových listů Sporoinvest v celkové hodnotě Kč 350 000,00

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

 

 

Bod č.2

Rozpočtové opatření č. 2/2008

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 2/2008 dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

Přílohy

 

  1. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2008

 

 

Souhlas s usnesením:

 

RNDr. Hana Andrejchová

 

Josef Balga

 

Václav Čekal

 

ing. Karel Dušek

 

Jaroslav Kubát

 

ing. Eva Píšová

 

Vladimír Šaman

 

Hana Veselá

 

Rudolf Žáček