Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 21. jednání zastupitelstva obce ze dne 14.4.2008

Zápis z 21. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 14.4.2008

 

Přítomni:  RNDr. Andrejchová Hana, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, , Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga, Čekal Václav

 

Omluveni: Šaman Vladimír,

 

Program zasedání:

1)      Základní škola – výmaz z rejstříku škol u MŠMT

2)      Změna názvu příspěvkové organizace

 

 

1)     Výmaz Základní školy z rejstříku škol u MŠMT České republiky

Zastupitelstvo obce Horní Pěna bylo seznámeno s průběhem veřejné schůze, konané dne 12.4.2008, týkající se nedostatku žáků v Základní škole Horní Pěna. Vzhledem k nedostatečnému počtu žáků hlasuje zastupitelstvo obce o podání žádosti o výmaz Základní školy Horní Pěna z rejstříku škol na MŠMT České republiky k 31.8.2008 a zrušení Základní školy Horní Pěna k témuž datu.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Vzhledem k nedostatečnému počtu žáků schvaluje zastupitelstvo obce podání žádosti o výmaz Základní školy Horní Pěna z rejstříku škol na MŠMT České republiky k 31.8.2008 a zrušení Základní školy Horní Pěna k témuž datu.

 

 

2)     Změna názvu příspěvkové organizace, zřízené obcí

Na základě výmazu Základní školy Horní Pěna z rejstříku škol u MŠMT ČR zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností změnit název příspěvkové organizace. Zastupitelstvo hlasuje o změně názvu příspěvkové organizace z Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna na název Mateřská škola Horní Pěna.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace z Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna na název Mateřská škola Horní Pěna.

 

 

Zápis ověřili:

 

RNDr. Hana Andrejchová

 

Josef Balga

 

Václav Čekal

 

ing. Karel Dušek

 

Jaroslav Kubát

 

ing. Eva Píšová

 

Hana Veselá

 

Rudolf Žáček

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 14.4.2008

 

 

 

Bod č. 1

Výmaz Základní školy z rejstříku škol a zrušení Základní školy

Zastupitelstvo schvaluje:

Vzhledem k nedostatečnému počtu žáků schvaluje zastupitelstvo obce podání žádosti o výmaz Základní školy Horní Pěna z rejstříku škol na MŠMT České republiky k 31.8.2008 a zrušení Základní školy Horní Pěna k témuž datu.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

Zastupitelstvo ukládá:

Hospodářce obce požádat na MŠMT o výmaz Základní školy HorníPěna z rejstříku škol u MŠMT ČF k 31.8.2008

 

 

Bod č. 2

Změna názvu rozpočtové organizace

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace z Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna na název Mateřská škola Horní Pěna.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

 

Zápis ověřili:

 

RNDr. Hana Andrejchová

 

Josef Balga

 

Václav Čekal

 

ing. Karel Dušek

 

Jaroslav Kubát

 

ing. Eva Píšová

 

Hana Veselá

 

Rudolf Žáček