Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 24. jednání zastupitelstva obce dne 12.6.2008

Zápis z 24. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 12.6.2008

 

Přítomni:  RNDr. Andrejchová Hana, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Čekal Václav, Šaman Vladimír

 

 

Program zasedání:

1)      Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/1 ze dne 14.4.2008

2)      Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/2 ze dne 14.4.2008

3)      Pozastavení činnosti základní školy na dobu od 1.9.2008 do 31.8.2011

4)      Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Horní Pěna

5)      Jmenování komise ke konkursnímu řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Horní Pěna

6)      Pověření paní Marty Hiršové funkcí tajemníka komise ke konkursnímu řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Horní Pěna

 

 

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné, uznal zastupitelstvo za usnášeníschopné a seznámil je s připraveným programem.

Je hlasováno o programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

6

0

0

 

Program byl schválen všemi hlasy

 

1)     Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/1 ze dne 14.4.2008

Původní znění usnesení 21/1 ze dne 14.4.2008:

Vzhledem k nedostatečnému počtu žáků schvaluje zastupitelstvo obce podání žádosti o výmaz Základní školy HOrní Pěna z rejstříku škol na MŠMT České republiky k 31.8.2008 a zrušení Základní školy Horní Pěna k témuž datu.

Zastupitelstvo hlasuje o zrušení uvedeného usnesení

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

6

0

0

Zastupitelstvo schvaluje zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/1 ze dne 14.4.2008 v plném rozsahu

 

 

2)     Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/2 ze dne 14.4.2008

Původní znění usnesení 21/2 ze dne 14.4.2008:

Zastupitelstvo schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace z Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna na název Mateřská škola Horní Pěna.

Zastupitelstvo hlasuje o zrušení uvedeného usnesení

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

6

0

0

Zastupitelstvo schvaluje zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/2 ze dne 14.4.2008 v plném rozsahu

 

3)     Pozastavení činnosti Základní školy Horní Pěna na dobu od 1.9.2008 do 31.8.2011

Zastupitelstvu byl předložen návrh pozastavit činnost základní školy na dobu 3 let, tj. od 1.9.2008 do 31.8.2011.   Zastupitelstvo hlasuje o pozastavení jedné z činností stávající příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna, a to činnosti základní školy na dobu od 1.9.2008 do 31.8.2011.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

6

0

0

pozastavení jedné z činností stávající příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna, a to činnosti základní školy na dobu od 1.9.2008 do 31.8.2011. Toto rozhodnutí znamená, že původní příspěvková organizace bude nadále existovat pod stejným názvem, IČ, Z tohoto usnesení byl pořízen výpis, ověřený všemi zastupiteli. Výpis z usnesení tvoří přílohu č. 2 k zápisu

 

4)     Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Horní Pěna

Starosta obce seznámil přítomné s vyhlášením konkursního řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Horní Pěna. Kopie vyhlášení konkursního řízení tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Vyhlášení konkursu bylo zveřejněno na úřední desce úřadu, na el. úřední desce úřadu a na úvodní stránce www. stránek Obce Horní Pěna. Zastupitelé vzali tuto skutečnost na vědomí.

 

 

5)     Jmenování konkursní komise ke konkursnímu řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Horní Pěna

Starosta obce seznámil přítomné se složením konkursní komise ke konkursnímu řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Horní Pěna.

Komise bude zasedat v tomto složení:

Za zřizovatele

ing. Karel Dušek

 

ing. Eva Píšová

Za školskou radu

RNDr. Hana Andrejchová

Pedagogický pracovník – zaměstnanec zřízení

Olga Perglová

Za Krajský úřad

Jana Palmová

Za státní správu

Lenka Królová

Za ČŠI

Mgr. Daniela Petrová

 

Zastupitelé vzali tuto skutečnost na vědomí.

 

6)     Pověření Marty Hiršové funkcí tajemníka konkursní komise.

Starosta obce informoval přítomné o pověření paní Marty Hiršové funkcí tajemníka konkursní komise. Zastupitelstvo vzalo tuto skutečnost na vědomí. Kopie pověření paní Marty Hiršové funkcí tajemníka konkursní komise tvoří přílohu č. 4 k zápisu.

 

 

 

Zápis ověřili:

RNDr. Andrejchová Hana

 

Čekal Václav

 

ing. Dušek Karel

 

Kubát Jaroslav

 

ing. Píšová Eva

 

Šaman Vladimír

 

 

 

Přílohy:

1)      Prezenční listina jednání zastupitelstva obce ze dne 27.5.2008

2)      Výpis z jednání zastupitelstva o pozastavení činnosti základní školy

3)      Kopie vyhlášení konkursu na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně

4)      Kopie pověření Marty Hiršové funkcí tajemníka konkursní komise

 

 

Zapsala: Hiršová

 

 

Usnesení k zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 12.6.2008

 

 

 

Usnesení č. 24/1

Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/1 ze 14.4.2008

Zastupitelstvo schvaluje:

zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/1 ze dne 14.4.2008 v plném rozsahu

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo pověřuje:

---

 

 

Usnesení č. 24/2

Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/2 ze 14.4.2008

Zastupitelstvo schvaluje:

zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 21/2 ze dne 14.4.2008 v plném rozsahu

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo pověřuje:

---

 

 

Usnesení č. 24/3

Pozastavení činnosti základní školy v Horní Pěně na dobu od 1.9.2008 do 31.8.2011

Zastupitelstvo schvaluje:

pozastavení jedné z činností stávající příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Pěna, a to činnosti základní školy na dobu od 1.9.2008 do 31.8.2011. Toto rozhodnutí znamená, že původní příspěvková organizace bude nadále existovat pod stejným názvem, IČ,

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

Usnesení č. 24/4

Vyhlášení konkursi na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Vyhlášení konkursu na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Usnesení č. 24/ 5

Složení konkursní komise ke konkursu na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Složení konkursní komise ke konkursu na místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Usnesení č. 24/ 6

Pověření Marty Hiršové funkcí tajemníka konkursní komise

Zastupitelstvo schvaluje:

----

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Pověření Marty Hiršové funkcí tajemníka konkursní komise

 

Zastupitelstvo ukládá:

---

Usnesení stvrzují:

RNDr. Andrejchová Hana

 

Čekal Václav

 

ing. Dušek Karel

 

Kubát Jaroslav

 

ing. Píšová Eva

 

Šaman Vladimír